VÄLKOMMEN TILL VÅR BLOGG :)


NKP Bokförarna AB är ett företag som grundades med syfte att hjälpa nystartade, små men även större företag med redovisningen och det administrativa runtomkring företaget. Att driva företag idag ska vara så enkelt som möjligt. Därför vill vi på NKP Bokförarna AB förändra din företagsvardag och förenklar sättet som du kan sköta din ekonomi och administration på. Vi vill vara en del av din framgång och låta dig ägna mer tid åt företagets kärnverksamhet.


Så... Varför inte ta hjälp med bokförandet? Dela på arbetet och samarbeta med oss som kan hjälpa dig från start. Vi kommer att skräddarsy ett urval av tjänster och anpassar oss till ditt företagsbehov. Vill du utföra en del av bokföringsjobbet själv, men behöver stöd, eller vill du helst slippa arbetet med ekonomin och önskat att vi sköter allt åt dig? Valet är ditt.


Oavsett hur du väljer att göra så vill vi på NKP Bokförarna AB dela med oss av vår erfarenhet, Vi kommer i denna blogg att lyfta upp det alla behöver för att lyckas med sitt företagande på ett smidigt sätt. Vi kommer att lägga upp då och då bra texter, länkar och videos som nybörjarguide som lär dig allt inom företagande från grunden.

Lite kort om oss och bloggen

Holdingbolag

Vad är en holdingbolag och varför ska man starta ett? 


Ett holdingbolag det många kallar moderbolag, är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag. Ett holdingbolg bedriver sällan någon egen verksamhet utan detta görs via dotterbolag. Holdingbolag är då som vilket aktiebolag som hälst. När man startar ett aktiebolag ska man i bolagsordningen ange vad bolaget ska bedriva för verksamhet. I ett holdingbolag ska man ange att bolaget ska äga aktier och andelar i andra företag.


Anledningar att starta ett holdingbolag kan vara att:


 1. Skydda tidigare års upparbetade vinster.


2. Få mer pengar över om du ska sälja ett företag

3. Resultatutjämna mellan olika bolag i samma koncern

4. Låna pengar mellan olika bolag i samma koncern

5. Utöka ditt pensionssparande


Att bilda ett holdingbolag kan ha fördelar. Men tänk på att varje situation är unik och att administrera fler bolag innebär också mer arbete. Därför är vårt råd till dig som tänker på att starta en holdingbolag att analysera dina förutsättningar. Vill ha hjälp med det så kan du gärna höra av dig till oss så pratar vi mer om just din situation. 


Funderar du på holdingbolag? Så är vårt råd till dig att du tar hjälp av en rådgivare! 


Vi hjälper dig med att analysera just dina förutsättningar för att få till en optimal situation och bolagsstruktur för dig och ditt företagande

Instagram @NKPbokforarnaab

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs

I höstbudgeten aviserades att arbetsgivaravgiften för unga skulle s'nkas tillfälligt under 2021. nu tidigareläggs insatsen och gäller redan från 1 januari i år, men retroaktivt.


Avgörande för vilken arbetsgivaravgift som betalas är åldern som den anställde har vid kalenderårets ingång. Personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år har den högre arbetsgivaravgiften, 19,73 procent, och motsvarande för de som har fyllt 15 år men inte 18 år är 10,21 procent.


Det finns en maxgräns för hur mycket lön som kan betalas ut med sänkt arbetsgivaravgift. Den lägre avgiften gäller ersättningar upp till max 25 000 kronor per månad och arbetsgivare. Om ersättningen blir över 25 000 kronor blir det full arbetsgivaravgift med 31,42 procent


Reglerna föreslås träda i kraft 6 februari 2021 och tillämpas retroaktivt på ersättning som ges ut efter den 31 december 2020, det vill säga den lön som betalas ut under januari månad 2021. Den lönen och de arbetsgivaravgifterna ska rapporteras i AGI till Skatteverket i februari.


När ska deklarationen vara inlämnad?

När företagets inkomstdeklaration ska lämnas styrs av vilket räkenskapsår företaget har och om du deklarerar digitalt eller på papper. Lämnar du in hela deklarationen digitalt är sista inlämningsdag en månad senare än om du lämnar in den på papper.


I tabellen finns datum för att lämna in deklarationen.


Glöm inte att du som är delägare ska även lämna in bilagan K10 tillsammans med din privata inkomstdeklaration. 


Obs! 

Ett aktiebolag är alltid deklarationsskyldigt även om det inte bedriver någon verksamhet.


Taket för rutavdraget har höjts till 75 000 kronor från 1 januari 2021.


Därmed utvidgas rutavdraget med nya tjänster.


Det gäller arbeten som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021.


Följande fyra tjänster ger då rätt till rutavdrag:

Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.

Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster ingår dock inte.

Transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, och dels till och från magasinering.

Enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter.


Nytt 2021 är det gröna avdrag

En nyhet 2021 är att du får göra en form av grön skattereduktion utöver ROT och RUT. Detta gröna avdrag gäller primärt tre investeringar:


Installation av solceller

Lagringsmöjligheter för egenproducerad el

Installation av laddningspunkt för elfordon

Tidigare har ROT-avdraget kunnat användas när du installerar solceller, det har då legat på 9 procent, men nu har det alltså ersatts av det gröna avdraget.


Det gröna avdraget är mer förmånligt än vad ROT-avdraget har varit när det gäller just solceller. Nu täcker det 15 procent av både material och arbetskostnaden. Maxbeloppet ligger dock precis som övriga ROT på 50 000 kronor.


Om du investerar i ett solcellsbatteri eller en laddpunkt till din nya elbil får du göra ett avdrag på 50 procent när du ska betala fakturan. Notera dock att maxbeloppet ligger på 50 000 kronor även när det gäller dessa investeringar.


Tillfällig skattefrihet för gåvor pga corona


Under 2020 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på sammanlagt 1 000 kr inklusive moms/anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda. Detta är alltså en ”extra” skattefri gåva ("coronagåva") som arbetsgivare kan ge anställda enligt dagens regler.


Skattefriheten för denna extra gåva gäller till och med 31 december 2020.


Gåvan får inte vara ersättning för arbete och precis som för andra skattefria gåvor får gåvan inte lämnas i form av pengar. Med pengar avses även andra betalningsmedel som kan bytas mot pengar. På samma sätt som förutsätts för julgåvor ska det vara fråga om en gåva som ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda.


Om gåvans värde överstiger 1 000 kr beskattas den överstigande delen som lön.


Kombinera coronagåva och julgåva?

Går det då att kombinera coronagåva och julgåva och köpa något som kostar sammanlagt 1 450 kr? Ja, det går bra. Det sammanlagda värdet får då inte överstiga 1 450 kr inklusive moms. Observera att en sådan sammanslagen gåva i så fall måste ges i juletid (december).

Mun till mun marknadsföring

Litar du alltid på vad ett företag eller säljare säger?

Hmmm, tänkte väl inte det! Detta får dig som företagare att tänka extra på hur nöjda dina kunder måste vara för att du ska kunna kunna komma undan detta. Få dina tjänster/produkter bekräftade av utomstående! Låt dina kunder rekommendera dig.

Tre värdefulla tips till dig för att växa genom mun till mun marknadsföring.

1. Överträff kundens förväntningar genom att ge service över 100%.

2. Be om kundernas rekommendationer. Be dem skriva recentioner om er på olika sociala medier.

3. Det viktigaste av allt var genuint trevlig och tacksam för dina kunder! Det är mycket lönsamt och änklare att behålla dina kunder än all leta nya. 


Hur får du ditt företag hållbart?

Det finns 4 punkter att tänka på för ett hållbart företag:


1. Det sociala

Se till att du som företagare och dina anställda håller i längden. Detta innefattar många omåden och se till att sammarbeta för att hålla ner stressen. Det är viktigt att ibland inse att det är bättre att ta hjälp än att göra allt själv.


2. Det ekonomiska

Hur tråkigt än du tycker att ekonomi och administration är så måste den funka i ditt företag så att företaget kan hålla i längden. Ta hjälp av andra som är bra på det du inte kan eller inte har tid med.


3. Miljö

Ta hänsyn till naturen och ha miljömål. Ta vara på telexempel tekninken och ha digitala möten istälet att resa långt.


4. Det etiska

Var ärlig mot dina kunder och luras inte. Ge kunden det du har lovat och få nöjda kunder.


Tips!

Det finns mycket beksrivet om hållbart företagande på Verksamt.se

Är du en influencer eller reklamköpare?


Var extra noga när dett gäller beskattning av dina visnter. JA, även en influencer måste beskatta sitt vinstkapital.


Idag ökar antalet influencer stadigt – men det finns en stor okundkap vad det gäller de skatter som måste betalas. Det investeras flera miljoner kronor varje år på reklam via influencers men det är inte många som beksttar sina visnter.

Förra året 2019 uppskattades åtta infuencers med totakt en halv miljon kronor.


Idag finns en stor focus på just detta ämne, så var extra försiktig och läs på skatteverkets hemsida vad som gäller just dig. även om du är en mellan bolag så gäller det ha koll på de sociala avgifter och momsbetalningar som gäller ditt bolag. 


Tips! Lyssna på podden Skatteskolan på verksamt.se

Skatt - Influencers och reklamköpare 

8 tips för en lyckad marknadsföring

Att tänka på:


1. Vara aktiv

Att vara aktiv är viktigt om du vill att något ska hända. Du måste vara beredd att jobba och med ”jobba” menar jag minst ett par fulla arbetsdagar. Det kanske låter mycket tid men jag lovar dig, det kommer att löna sig när du ser en utveckling.


2. Skapa värdefullt innehåll och dela i sociala medier

Fånga dina fäljares intresse och ge de en anleding att följa dig och tipsa andra om att följa ditt företag.


3. Dra nytta av att använda direkt marknadsföring

Använd olika former av direkt marknadsföring genom att tex: Mejla dina kunder, prata samt delta i diskussioner i sociala medier och relevanta forum.


4. Se till att finnas på nätet men överdriv inte 

Skapa en hemsida och konton i trendiga sociala medier. 


5. Var lite gamalmodig

Sätt upp reklamposter och dela ut visitkort. Det digitala är bra ibland men låt inte den ta ut det gammla.


6. Skaffa ambassadörer

Ge bra sevice så att andra enkelt kan sprida information om ditt företag. Detta kan ske genom tex kundomdömen på olika hemisdor. 


7. Förklara tydligt vad du håller på med

Utgå från att ingen vet vad du håller på med och att ingen fattar varför de ska ha med dig och ditt företag att göra. Förklara, argumentera och tjata tills det sitter.


8. Nätverka

Gå på olika mässor, föreläsningar, event. Var där dina potetiella kunder finns.


Ha kul!

Varje minut du lägger på marknadföringen kommer att löna sig. Var inte rädd att testa; övning ger färdighet!

Hobbyverksamhet

Vad är och räknas som hobbyverksamhet?


En hobbyverksamhet är en hobby som genererar vissa inkomster utan vinstsyfte. Det ska vara en hobbyidkaren på fritiden vid sidan av en annan sysselsättning.


Det här är några av de saker som skiljer hobbyverksamhet från företag:

 • att hobbyverksamheten utövas av hobbyidkaren själv för att tillgodose personliga intressen
 • att hobbyverksamheten saknar vinstsyfteNågra faktorer som tyder på att det istället handlar om näringsverksamhet är:

 • Ha en tanke om att driva verksamheten långsiktigt
 • Man tar fram en affärsplan och gjort budget
 • Utföra aktivt arbete för att nå och få kunder med hjälp av marknadsföring
 • Man har ansökt om och fått ett visst tillstånd för arbetet
 • Verksamheten har en lokal
 • Det har gjorts speciella inköp som kommer att anändas i företaget.


Skatteverkets regler: Hobbyverksamhet & skatt

Hobby räknas enligt Skatteverket till inkomstslaget tjänst. Undantaget är om den sammanräknade inkomsten är mindre än 19 670 kr. När hobbyverksamheten når 30 000 kr så är det dags att registrera verksamheten för moms och förslagsvis också för F-skatt. Dessutom så ska du deklarera när dina sammanräknade inkomster överstiger 19 670 kronor.


NYHET!

Nu kan du ävn chatta med oss direkt via Google.


OBS! där kan du även som kund dela med dig och skriva en recenstion om oss, :) 

På vår Google sida kan du hitta all information om våra öppetider, chatta med oss, uppdateringar, erbjudanden, och recensioner från våra kunder.

Bra att veta om:


ROT -avdrag

Rotavdraget eller som det så kallad hus-avdrag är en skattereduktion som kan nyttjas vid om- och tillbyggnad av bostäder. Kravet på vilket arbete som räknas som ROT-arbeten har fastställts av Skatteverket. Avdraget gäller för själva arbetets utförande och innebär att husägaren enbart behöver betala halva arbetskostnaden upp till ett visst belopp. Resten betalas direkt av Skatteverket till hantverkaren.

Allmänt
ROT-avdraget gäller för hus eller bostadsrätt som innehavaren själv bor i eller vars föräldrar bor i. Det går även bra att nyttja ROT-avdraget för ett fritidshus som man själv äger. Däremot gäller inte ROT-avdraget vid nybyggnation eller för om- och tillbyggnader på hus som är yngre än fem år. Det går både att anlita en privatperson och ett företag för att få ROT-avdraget.


Vad räknas som ROT-arbeten
ROT-arbeten är sådana arbeten som görs i eller i direkt anslutning till ett bostadshus eller bostadsrätt. Det gäller till exempel:

 

 • om- och tillbyggnader till bostadshus
 • arbete installation av värm som värmepanna, värmepump och bergvärme och jordvärme
 • grävning/borrning
 • installation av kaminer, kakelugnar och luftvärmepumpar
 • brunnsborrning och installation av filtreringsbädd och trekammarbrunn
 • installation av centraldammsugare
 • montering av markiser
 • dräneringsarbeten
 • elarbeten
 • fasadtvätt
 • nedgrävningar av ledningar som bredband, kommunalt vatten och avlopp

Vad räknas INTE till ROT-arbeten

Det också finns en del undantag som till exempel:


 • kostnader för arkitekt
 • trädgårdsarstensättning
 • staket
 • asfaltering eller gångar. 
 • installationer av vitvaror
 • kostnader för balkonger för bostadsrätter: undantag på småhus


För att ett garage eller en carport ska ge rätt till skattereduktion krävs att det är ihopbyggt eller byggs ihop med befintligt småhus.


Hantverkare med F-skattesedel
Avdraget fungerar som en direkt rabatt när du anlitar ett företag.  Den som vill nyttja ROT-avdraget ska meddela hantverkaren i god tid. Han eller hon behöver få uppgifter om fastighetsbeteckningen, personnummer och ditt namn som fastighetsägare.  Annars får hantverkaren inte ut ersättning för det avdrag som görs på fakturan.

Hantverkare med A-skattesedel
Det går att nyttja ROT-avdraget även om en privatperson anlitas. Avdraget gäller då den arbetsgivaravgift som annars skulle utgå vid anställningen. Avdraget redovisas sedan i en förenklad självdeklaration. 

Hur stor reduktion
Reduktionen på husarbeten, det vill säga hushållsnära tjänster och Rotavdrag tillsammans, är maximalt halva beloppet för arbetskostnaden inklusive moms till en kostnad om 50 000 kr per husägare. Om det finns flera husägare på samma fastighet har alla detta individuella takbelopp.

Men för att få ut det maximala beloppet i reduktion krävs att en person måste deklarera för ungefär 25 000 kr i inkomst per månad för att det ska vara möjligt att få den maximala reduktionen. Om inkomstskatten blir mindre än så blir också reduktionen för arbetet mindre. Den överskjutande kostnaden kan bli kvarskatt.

Bra att veta om ROT - avdrag


Vi har även upptäckt att företag har försatts i konkurs i onödan. Allt beroende på att bokföringsbyrån och företaget inte inte haft en bra komunikation. Att sköta ett företags löpande bokföring handlar inte enbart om att registrera en massa affärshändelser. Det gäller också att ifrågasätta rimligheten i de siffror som registreras.


Såååå.....Vill du ha en bra bokföring?

Ja, visst är det så att du som seriös företagare vill ha en korrekt löpande bokföring. Siffror som du kan lita på och som när som helst kan granskas av Skatteverket eller någon annan myndighet. Är det så du vill ha det, så tycker vi att du skall kontakta oss på NKP Bokförarna AB;  din perosnliga bokföringsbyrå som bryr sig om ditt företag!

viktigt med en bokföringsbyrå

Varför är det så viktigt med en bokföringsbyrå som arbetar för ditt företags bästa? 


Många företagare tror att deras bokföring är korrekt. Man anlitar ju en bokföringsbyrå för att de ska sköta företagets alla papper. Man litar på att bokföringsbyrån sköter pappren på bästa sätt.

Men tyvärr visar verkligheten ofta att fallet inte är så.


Det är alltid du som företagare som är ansvarig över företagets bokföring. Man ska komma ihåg att även om du anlitat en bokföringsbyrå, så är det alltid företags styrelse/bolagsman/ägare som är ansvarig för att bokföringen är korrekt. Ofta uppmärksammas brister i samband med att företaget får en skatterevision eller i samband med att ett företag går i konkurs. Då är det oftast försent att rätta till företags bristande bokföring.


Tyvärr är det ofta att man som företagare även upptäcker att det finns många saker som brustit från bokföringsbyråns sida. Att det senare kan komma att bli brottsanmälningar som kunnat undvikas. Vår slutsats är att det är oerhört viktigt att du väljer en bokföringsbyrå som verkligen bryr sig om ditt företags bästa. 


Orsaken till dessa brister kan vara många, men det är orehört viktigt att  rätta till felen redan från början mycket enklare och framförallt billigare. Visst kostar den en slant att låta en bokföringsbyrå sköta en del av ditt jobb. Genom att låta det kosta några kronor, så kan du som företagare känna dig extra trygg. 


Att en bokföringsbyrå ställer en massa konstiga frågor kan vara jobbigt ibland. Men de ställer dessa frågor leder till att din bokföring blir korrekt. Det är bättre att en person som sköter din löpande bokföring ställer frågorna. Om Skatteverket eller en ekobrottsutredare senare ställer samma fråga, kan det vara försent att få företagets bokföring korrekt.


DRIVER DU EN ENSKILD FIRMA? VAD ÄR ENSKILD FIRMA?

Enskild firma är INTE en juridisk person. Enskild firma är en företagsform som drivs av en enskild näringsidkare, d.v.s en fysisk person (privatperson) som själv start och driver ett företag. Detta är en företagsform som innebär att företagaren själv är personligt ansvarig för alla skulder och avtal företaget har.


En enskild firma har inget organisationsnummer, utan använder istället det enskilda näringsidkarens personnummer som identitetsbeteckning.

Videon nedan förklarar hur deklarationen för enskild firma fungerar samt hur mycket av pengarna du tjänar är dina.


Aktiebolag


Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag är en juridisk person som kan teckna avtal, ha anställda och äga saker. Aktiebolag är den vanligaste företagsformen för flera personer.

Aktierna ges till de som betalat aktiekapitalet. 


Ett aktiebolag består minst av en styrelseledamot, styrelsesuppleant, verklig huvudman, aktieägare samt revisor (är valfritt för de flesta företag att ha). 

Hur funkar det här med årsredovisning?

Den här filmen går vi igenom vad du behöver göra i sex olika steg.

Du som driver ett aktiebolag ska varje år lämna in en årsredovisning till Bolagsverket. 


En årsredovisning är en sammanställning av alla ekonomiska händelser i ditt företag under ett räkenskapsår.Hur fungerar årsredovisningen?

Man kan se det som sex olika steg:


Steg 1: Bokföring


Steg 2: Årsredovisning


Steg 3: Skriv under


Steg 4: Årsstämma


Steg 5: Fastställelseintyg


Steg 6: Skicka inMOMS? Hur ska du tänka och hur ska du deklarera momsen? Denna video förklarar steg för steg för dig hur momsdeklarationen fungerar. 


Vill du ha bättre koll på ditt företagsekonomi men vet inte riktigt hur du ska börja?
Då är denna video någonting för dig


Vad ska en faktura (verifikation) innehålla för att räknas som gilltig och kunna bokföras?

En faktura är ett dokument i pappersform eller i elektronisk form som innehåller ett betalningskrav och som ställs ut från ett företag till ett annat företag eller till en privatperson. Fakturorna ska numreras i kronologisk ordning eftersom de är verifikationer i bokföringen som ligger till grund för redovisningen.

Vad ska en faktura innehålla?


 • Säljarens namn, adress och registreringsnummer till moms
 • Kundens mans och adress
 • Affäreshändelse (när den inträffat)
 • Sammanställnings datum
 • Spesifikation (varornas mängd eller tjänsternas omfattning)
 • Ett unikt löpenummer för varje faktura
 • Belopp
 • Beskattningsunderlaget (pris före moms)
 • Den moms som ska betalasEn faktura ska även innehålla information om betalningsvillkor och dröjsmålsränta, varans leveransvillkor, säljarens betalningsuppgifter, samt information om att säljaren är godkännd för F-skatt. Dessutom gäller ytterligare krav på en fakturas innehåll för aktiebolag; det är även obligatoriskt att ange bolagets namn och organisationsnummer samt uppgift om i vilket kommun bolaget har sitt säte i.


Vem kan bli godkänd för F-skatt och vad innebär det?


Alla som bedriver näringsverksamhet i Sverige kan ansökan hos Skatteverket för F-skatt.


Om du visar med ett registerutdrag att du är godkänd för F-skatt eller anger att du är godkänd för F-skatt på faktura, offert, anbud eller liknande, ska utbetalaren inte dra skatt eller betala socialavgifter.


F-skatten ska tillsammans med övriga skatter och avgifter betalas till ett särskilt bankgirokonto. Betalningen måste vara bokförd på Skatteverkets konto enligt särklida datum.


Villkoren för att bli godkänd för F-skatt är:


 • att man bedriver näringsverksamhet
 • att man avser bedriva näringsverksamhet
 • att man har lämnat deklarationer, betalat skatter och avgifter.


Om företgets inkomster förändras under året ska en preliminär inkomstdeklaration lämnas in till ditt skattekontor. 


Godkännande för F-skatt kan bli återkallat om du missbrukar det, inte redovisar, betalar dina skatter och avgifter eller inte lämnar in inkomstdeklaration.

Vad är skillnaden mellan A- och F-skatt?


A-skatt betals på inkomst från en anställning. Det är arbetsgivaren som drar av skatt på lönen och betalar arbetsgivaravgifter innan nettolönen betalas ut till den anställde. 


Däremot så betalar den som bedriver en näringsverksamhet kan efter ansökan hos Skatteverket F-skatt.


Ett godkännande för F-skatt innebär att det är företagaren själv som betalar preliminärskatten och egenavgifter till Skatteverket.


Ett godkännande för FA-skatt måste, precis som med F-skatt, ansökas om hos Skatteverket.

Rusultatbudget hos nkp bokförarna

Resultatbudget

Hur mycket måste du sälja för att gå med vinst?


Genom att göra en resultatbudget kan du planera verksamheten bättre. Du får en uppfattning om vad som skapar lönsamhet och bättre kontroll över ekonomin.


Vill du ha bättre koll på ditt företags ekonomi, men vet inte riktigt hur du ska börja? Då är den här filmen för dig.


Följ oss på sociala medier!

© 2020-2021  NKP Bokförarna AB All rights reserved